Hvis du ikke automatisk viderestilles til min LinkedIn profil, så kan følgende link anvendes:
Johnny Davidsen Poulsen - LinkedIn.com